Samverkan i nätverk

Genom vårt nätverk har vi kontakter med projektörer, geotekniker, arkitekter, jurister, miljöingenjörer, fastighetsförvaltare m fl och kan knyta dessa kompetenser till ett uppdrag. På detta sätt kan vi också medverka i sammansatta och komplexa projekt.