Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

Sedan lång tid tillbaka har Torkel Öste Fastighetskonsulter haft uppdrag åt Naturvårdsverket avseende bildande av naturreservat.

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten utgör cirka 85 procent av den yta i Sverige som är skyddad med stöd av miljöbalken.

Vår roll som konsulter är att stötta naturvårdsverket med förhandlings- och värderingstjänster avseende markåtkomst för naturvårdsändamål.

Förhandlingsuppdraget innefattar bl.a.
 • Att medverka i Länsstyrelsens inledande informationsmöte med markägare.
 • Ta fram erforderliga utredningar och handlingar (tex av fastighetsrättslig natur)
 • Samråda med Naturvårdsverket / Länsstyrelsen och genomföra förhandling med markägaren eller dennes ombud utifrån värdering
 • Upprätta erforderliga avtal såsom köpeavtal, intrångsavtal, arrende och servitut mm som utväxlas
 • Vid panträttsprövning bistå Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen med beslutsunderlag

 

Andra uppdrag

Göteborg Energi

På Fastighetsjuridiska enheten, Göteborg Energi arbetar vi med frågor som… Göteborg Energi

Håbo kommun

Våra konsulter arbetar med många olika projekt med inslag av… Håbo kommun

Våra erfarna rådgivare hjälper er med fastighetsjuridik och fastighetsekonomi inom följande områden:

 • Strategisk rådgivning
 • Planering & plangenomförande
 • Markförhandling
 • Infrastruktur
 • Fastighetsvärdering
 • Fastighetsbildning
 • Kurser