Plangenomförande och Markexploatering

Plangenomförande och Markexploatering

Våra konsulter har ett stort antal uppdrag inom exploateringsområdet, plangenomförande och markexploatering, där dom arbetar som projektledare inom olika detaljplaneprojekt. Främst arbetar dom ute hos kommuner men vi utför även uppdrag åt olika byggherrar.

Vår roll är att stötta våra kunder i olika skeden av detaljplaneprocessen. Till exempel hjälper vi till i förhandlingar, tecknar exploateringsavtal, utför exploateringskalkyler, ger stöd i genomförandefrågor m.m.

 

Exempel på uppdrag

Håbo kommun

Våra konsulter arbetar med många olika projekt med inslag av bland annat detaljplanearbeten i olika skeden, exploateringsfrågor och fastighetsjuridiskt stöd.

Läs mer

Intresserad av att veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.