Markförhandling

Markförhandling

Företaget bistår myndigheter, företag och enskilda med råd och förslag i förhandling om markförsäljning, servituts- och nyttjanderättsupplåtelse. Det kan gälla i genomförande av en detaljplan eller inför bildande av naturreservat. Vi hjälper även fastighetsägare med att ta fram underlag och förhandla vid bildande av gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt.

Exempel på uppdrag

Naturvårdsverket

Sedan lång tid tillbaka har vi haft uppdrag åt Naturvårdsverket avseende bildande av naturreservat. Detta innebär att utföra förhandlings- och värderingstjänster avseende markåtkomst för naturvårdsändamål.

Läs mer

Nya tunnelbanan (FUT)

Region Stockholm har i uppdrag att bygga 19 kilometer ny tunnelbana med tio nya stationer fram till ca 2025.

Vi svarar för avtal, förhandlingar och samverkan med fastighetsägare m.m

Läs mer

Intresserad av att veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.