Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Företagets affärsidé är att som konsult genomföra projektlednings-, tillstånds- och marklösenärenden och ge sakkunnig rådgivning inom områdena fastighetsjuridik och fastighetsekonomi.

Våra konsulter har grundutbildning Civ. ing. Lantmäteri/Samhällsbyggnad, jur.kand. inom fastighetsrätt eller master inom fastighetsekonomi.

Vi har stor erfarenhet och kompetens inom det fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska området.

Vi utför uppdrag åt både privata och offentliga uppdragsgivare såväl som statligt ägda bolag.

 

Strategisk rådgivning

Sakkunnig rådgivning inom fastighetsjuridik, fastighetsekonomi, plangenomförande och fastighetsutveckling.

Läs mer

Plangenomförande och Markexploatering

Vi stöttar i olika skeden av detaljplaneprocessen. Projektledning, exploateringsavtal, förhandlingar m.m

Läs mer

Markförhandling

Förhandling och upprättande av fastighetsrättsliga avtal såsom köpe-, arrende-, servituts- ledningsrättsavtal m.m.

Läs mer

Infrastruktur

Vi arbetar i projektens alla skeden. Från utredningar, planer och tillstånd till genomförande och avslutande ekonomiska regleringar.

Läs mer

Fastighetsvärdering

Vi värderar fastighetstyper av olika slag såsom exempelvis: småhus, flerbostads, jordbruksfastigheter och specialfastigheter.

Läs mer

Fastighetsbildning

Vi erbjuder stöd i samtliga former av lantmäteriåtgärder, exempelvis avstyckning, fastighetsregleringar, fastighetsbestämning m.m.

Läs mer

Kurser

Torkel Öste Fastighetskonsulter AB erbjuder utbildning i plan- och tillståndsfrågor och särskilt inriktade på genomförandefrågor.

Läs mer

Planprocesstöd

I samverkan med PQ Projektledning erbjuds tjänsten Planprocesstöd till kommuner och privata aktörer i projektutvecklingsfaserna.

Läs mer

Företaget grundades av Torkel Öste 1989 och har sedan dess haft en positiv utveckling och består idag av ett tjugotal medarbetare fördelade på olika kontor över landet. Företaget har en platt organisation med företagsledning och medarbetare som är aktiva konsulter i företaget.

Företagets affärsidé är att som konsult genomföra uppdrag och ge sakkunnig rådgivning inom området fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. Vi utför uppdrag åt både privata och offentliga uppdragsgivare.

Läs mer

Vill du bli kontaktad av oss?

Skriv in ditt namn och epost så hör vi av oss!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.