Projekt och uppdrag

Projekt och uppdrag

Torkel Öste Fastighetskonsulter medverkar i projekt och uppdrag med både offentliga och privata uppdragsgivare.

Bland våra uppdragsgivare finns bl.a. Trafikförvaltningen, Trafikverket, Naturvårdsverket m.fl.

Vi hjälper även ett stort antal av Sveriges kommuner. Här kan nämnas kommuner som Stockholm, Göteborg, Nacka, Järfälla, Huddinge, Håbo och Halmstad.

Vi utför även uppdrag åt olika bygg- och fastighetsföretag samt energibolag.

Exempel på uppdrag

Göteborg Energi

På Fastighetsjuridiska enheten, Göteborg Energi arbetar vi med frågor som rör tillstånd och rättigheter i bolagets olika projekt samt med den löpande verksamheten med säkrandet av befintliga anläggningar.

Läs mer

 

Hagastaden

Fram till år 2025 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden. Med en kombination av boende, parkområden och ett kunskapsintensivt näringsliv växer Hagastaden fram i både Stockholm och Solna.

Läs mer

Naturvårdsverket

Sedan lång tid tillbaka har vi haft uppdrag åt Naturvårdsverket avseende bildande av naturreservat. Detta innebär att utföra förhandlings- och värderingstjänster avseende markåtkomst för naturvårdsändamål.

Läs mer

Nya tunnelbanan (FUT)

Region Stockholm har i uppdrag att bygga 19 kilometer ny tunnelbana med tio nya stationer fram till ca 2025.

Vi svarar för avtal, förhandlingar och samverkan med fastighetsägare m.m

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening (SFA)

Läs mer

 

Fastighetsvärdering Lantmäteriet

Lantmäteriet behöver fastighetsvärderingar vid intrång och inlösen i huvudsak i samband med lantmäteriförrättningar enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen med flera lagar.

Håbo kommun

Våra konsulter arbetar med många olika projekt med inslag av bland annat detaljplanearbeten i olika skeden, exploateringsfrågor och fastighetsjuridiskt stöd.

Läs mer

Strängnäs kommun

Främst är kommun i behov av hjälp inom markförvaltningsfrågor. Avtalet handlar om att hantera alla aspekter av deras fastighetsrelaterade verksamhet, inklusive köp-och försäljningar, arrenden, lantmäteriförrättningar och hyresförvaltning.

Läs mer

Våra erfarna rådgivare hjälper er med fastighetsjuridik och fastighetsekonomi inom följande områden:

  • Strategisk rådgivning
  • Planering & plangenomförande
  • Markförhandling
  • Infrastruktur
  • Fastighetsvärdering
  • Fastighetsbildning
  • Kurser

Vill du bli kontaktad av oss?

Skriv in ditt namn och epost så hör vi av oss!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.