Hagastaden

Hagastaden

År 2030 står huvuddelen av Hagastaden färdig – innerstadsdelen där Stockholm och Solna möts. Norra Stationsområdet ska bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden med tätare och högre bebyggelse än vad som tidigare har varit vanligt i Stockholms stadsbild.

E4/E20 och Värtabanan har överdäckats för att ge plats åt en ny och levande stadsmiljö. Den nya delen av staden blir modern och dynamisk med plats för sammanlagt omkring 50 000 arbetsplatser och 6 000 bostäder. Hagastaden byggs för en blandning av lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, caféer och restauranger, kultur, service och parker. En av Stockholms största parksatsningar förbinder Hagastaden med Hagaparkens unika kulturmiljö.

Med sina 96 hektar sträcker sig området från Vasastan och Norra Stationsgatan in över Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Områdets storlek motsvarar 3 gånger Gamla stans yta.

Vår konsult i Hagastaden är senior projektledare och ansvarar för planeringsdelen för ett tiotal kvarter i närheten av Torsplan. Uppdraget spänner över hela exploateringsprocessen från framtagande av markanvisningsavtal och överenskommelser om exploatering till rena genomförandefrågor med stöd av överenskommelserna om exploatering. I uppdraget ingår också att ta fram andra nödvändiga avtal t.ex samarbetsavtal, driftsavtal, arrendeavtal etc. liksom att vara stöd för byggprojektledare, byggledare, projektingenjörer m fl. i fastighetsrättsliga frågor i genomförandeprocessen. Dessutom ingår i uppgifterna att kontinuerligt följa upp att respektive byggherre utför sina åtaganden enligt ingångna avtal.

 

 

 

Andra uppdrag

Göteborg Energi

På Fastighetsjuridiska enheten, Göteborg Energi arbetar vi med frågor som… Göteborg Energi

Våra erfarna rådgivare hjälper er med fastighetsjuridik och fastighetsekonomi inom följande områden:

  • Strategisk rådgivning
  • Planering & plangenomförande
  • Markförhandling
  • Infrastruktur
  • Fastighetsvärdering
  • Fastighetsbildning
  • Kurser