Om oss

Vi är kända inom branschen för att leverera tjänster av hög kvalitet.

Företaget grundades 1989 av Torkel Öste som en enskild firma. Under åren har företaget haft en positiv utveckling och består idag av ca 30 medarbetare fördelade på våra två kontor i Stockholm och Göteborg.

Våra konsulter har grundutbildning som Civ. ing. Lantmäteri/Samhällsbyggnad, jur.kand. inom fastighetsrätt eller master inom fastighetsekonomi.

 

 

Torkel Öste Fastighetskonsulters affärsidé är att genomföra projektlednings-, tillstånds- och marklösenärenden för samhällsbyggnadsprojekt och sakkunnig rådgivning inom fastighetsjuridik och fastighetsekonomi.

 

 

Företaget har en platt organisation med företagsledning och medarbetare som är aktiva som konsulter i företaget. Det finns även en administrativ funktion.

Företaget har stor erfarenhet och kompetens inom det fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska området.

 

 

Vi erbjuder tjänster vad gäller markåtkomst av olika slag. Vi genomför markförhandlingar, upprättar avtal, genomför förrättningsförberedande åtgärder och biträder våra uppdragsgivare i lantmäteriförrättningar och domstol. Vi utför fastighetsvärderingar och olika typer av fastighetsekonomiska analyser. Vi utför uppdrag inom fastighetsutveckling och plangenomförande. Det kan handla om rådgivning i tidiga skeden, markanvisningar och exploateringsavtal, exploateringskalkyler och framtagande av genomförandebeskrivningar. Vi har även kompetens inom 3D-fastighetsbildning och naturreservatsbildning.  

 

 

Företaget erbjuder även återkommande kurser och utbildningar i exploateringsavtal och Plan och bygglagen (PBL).

 

 

Företaget har genom åren även utvecklat ett brett nätverk med flera samarbetspartners som vid behov bidrar med kompetens och mentorskap.

Flertalet konsulter är stationerade i Stockholm och Göteborg. Företaget utför uppdrag åt både offentliga och privata uppdragsgivare. Uppdragens karaktär och längd varierar, vilket gör att vi kan ha en stor flexibilitet. Bland våra uppdragsgivare finns flera kommuner bl.a Stockholms stad, Göteborg stad, Håbo, Huddinge, Nacka, Borås stad m fl.

Andra uppdragsgivare är Naturvårdsverket, Trafikverket och Trafikförvaltningen.

Vi utför även uppdrag åt energiföretag såsom Göteborgs Energi.

 

Intresserad av att veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.