GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Läs mer på https://www.datainspektionen.se/vagledningar/en-introduktion-till-dataskyddsforordningen/