Fastighetsvärdering

Fastighetsvärdering

Torkel Öste Fastighetskonsulter har erfarenhet av värderingar från flera regioner i Sverige och från många olika typer av värderingsobjekt.

Våra kunder består av kommuner, myndigheter, offentliga bolag samt privatpersoner.

Vi värderar fastighetstyper av olika slag såsom exempelvis: småhus, flerbostads, jordbruksfastigheter och specialfastigheter.

Vi levererar även värdering av nyttjanderätter, bedömning av intrångsersättning och värdering vid förrättningar (exempelvis vid fastighetsregleringar). 

Våra värderare utför värderingar i enlighet med vedertagna värderingsprinciper.

Exempel på uppgdrag

Fastighetsvärdering Lantmäteriet

Lantmäteriet behöver fastighetsvärderingar vid intrång och inlösen i huvudsak i samband med lantmäteriförrättningar enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen med flera lagar.

Intresserad av att veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.