Fastighetsvärdering Lantmäteriet

Fastighetsvärdering Lantmäteriet

Lantmäteriet behöver fastighetsvärderingar vid förrättningar. Dessa kan handla om inlösen, avstyckningar och andra sorters reglering men även intrång av olika slag.

Ärendena utgår från fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen med flera.
Värderingarna avses att ligga till grund för förhandlingar och beslut i ersättningsfrågor.

I normalfallet handlar värderingarna om att bedöma marknadsvärden eller marknadsvärdeminskningar efter vedertagna värderingsmetoder med stöd av ortsprismaterial och andra relevanta marknadsdata för hel eller del av fastighet.

Exempel på värderingar:

Värdering av ledningsrätt
Värdering av marknadsvärdeminskning
Graderingsvärderingar och likvidvärderingar för att hitta bästa utformning på tomt.

I denna roll agerar vi som förordnad sakkunnig.

Andra uppdrag

Naturvårdsverket

Sedan lång tid tillbaka har vi haft uppdrag åt Naturvårdsverket… Naturvårdsverket

Våra erfarna rådgivare hjälper er med fastighetsjuridik och fastighetsekonomi inom följande områden:

  • Strategisk rådgivning
  • Planering & plangenomförande
  • Markförhandling
  • Infrastruktur
  • Fastighetsvärdering
  • Fastighetsbildning
  • Kurser