Stockholms framtida avloppsrening (SFA)

Stockholms framtida avloppsrening (SFA)

I ett Stockholm som växer måste vi vara rädda om vårt vatten. För att kunna rena allt avloppsvatten i framtiden utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna. Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras från Bromma till Henriksdal.

År 2040 förväntas minst 1,2 miljoner människor bo i Stockholms stad. Projektet Stockholms framtida avloppsrening har därför en långsiktig och strategisk inriktning, med målet att klara avloppsreningen på ett hållbart och effektivt sätt för en lång tid framöver.

Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Miljömässiga, tekniska och samhällsekonomiska faktorer visar att det bästa är att stänga Bromma reningsverk och koncentrera avloppsreningen till reningsverket i Henriksdal. För att leda Västerorts avloppsvatten till Henriksdal byggs en ny tunnel. Detta är också innebörden i det beslut som Stockholms Kommunfullmäktige fattade i maj 2014.

 

Andra uppdrag

Hagastaden

Fram till år 2025 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas… Hagastaden

Naturvårdsverket

Sedan lång tid tillbaka har vi haft uppdrag åt Naturvårdsverket… Naturvårdsverket

Våra erfarna rådgivare hjälper er med fastighetsjuridik och fastighetsekonomi inom följande områden:

  • Strategisk rådgivning
  • Planering & plangenomförande
  • Markförhandling
  • Infrastruktur
  • Fastighetsvärdering
  • Fastighetsbildning
  • Kurser