Infrastruktur

Infrastruktur

Företaget har lång erfarenhet av fastighetsfrågor från framförallt byggande av väg och järnväg.

I dag arbetar vi i flera stora infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet så som Nya tunnelbanan, Stockholms framtida avloppsrening och Tvärbanans Kistagren.

Vi arbetar i projektens alla skeden. Från utredningar, planer och tillstånd till genomförande och avslutande ekonomiska regleringar.

Arbetet omfattar till stor del att förhandla och upprätta avtal med såväl myndigheter som privata fastighetsägare. Frågorna kan röra allt från tillstånd att tillfälligt nyttja mark till komplexa genomförandeavtal med flera parter.

Vi har även erfarenhet av uppdrag hos ledningsägande bolag där vi arbetat med löpande fastighetsrättsliga frågor.

Exempel på uppdrag

Nya tunnelbanan (FUT)

Region Stockholm har i uppdrag att bygga 19 kilometer ny tunnelbana med tio nya stationer fram till ca 2025.

Vi svarar för avtal, förhandlingar och samverkan med fastighetsägare m.m

Läs mer

Intresserad av att veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.