Håbo kommun

Torkel Öste Fastighetskonsulter har uppdrag på Plan-och utvecklingsavdelningen i Håbo kommun där kommunen har många planerade och pågående projekt.

Våra konsulter arbetar med många olika projekt med inslag av bland annat detaljplanearbeten i olika skeden, exploateringsfrågor och fastighetsjuridiskt stöd.

Konsultuppdraget avser mark- och exploateringsfrågor, som inbegriper olika typer av fastighetsrättsliga avtalsfrågor inklusive exploateringsavtal; men även marklösen- och markförsäljning och -förvärv, arrenden samt nyttjanderätter i servitut och annan rådgivning vid köp och försäljning av fastigheter och tomtmark inom Håbo kommun.

Arbetet består vidare av bland annat att upprätta exploateringsavtal, fastighetsförteckningar, överenskommelser av olika slag, genomförandebeskrivningar till detaljplaner, fastighetsvärderingar och markförhandling.

Andra uppdrag

Naturvårdsverket

Sedan lång tid tillbaka har vi haft uppdrag åt Naturvårdsverket… Naturvårdsverket

Hagastaden

Fram till år 2025 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas… Hagastaden

Våra erfarna rådgivare hjälper er med fastighetsjuridik och fastighetsekonomi inom följande områden:

  • Strategisk rådgivning
  • Planering & plangenomförande
  • Markförhandling
  • Infrastruktur
  • Fastighetsvärdering
  • Fastighetsbildning
  • Kurser