”Spännande att vara en del av den gröna omställningen”

Det pågår en enorm utbyggnad av det svenska kraftledningsnätet. Ofantliga hundra miljarder kronor ska Svenska kraftnät satsa på tio år för att möta framtidens elbehov och den gröna omställningen.
TÖFAB:s Lars Palmqvist, med 35 års lantmäterierfarenhet i bagaget, är med och genomför expansionen.

Vad är din roll?

– Jag är uthyrd som konsult till Svenska kraftnät där jag är delprojektledare för markåtkomst och ansvarar för att få till markupplåtelseavtal med markägarna där ledningarna ska dras. Alla markägare skriver inte på, så då måste vi även vända oss till lantmäteriet som beslutar om så kallad ledningsrätt, vilket ger Svenska kraftnät tillträde på berörda fastigheter för att uppföra och nyttja ledningen.

Under och efter byggtiden är jag också med och skadereglerar, det vill säga förhandlar om ersättning till markägare om det har uppstått skador som inte går att åtgärda.

Var i landet ligger dina projekt?

– Just nu arbetar jag mest i Norrbotten och med Svenska kraftnäts investeringspaket ”Fossilfritt övre Norrland”, som skapats för att möjliggöra den industriella energiomställningen i norr. En ledning som har börjat byggas är Aurora Line, som ska gå från Jokkmokks kommun över till Finland.

Vad gör jobbet intressant och roligt?

– Jag tycker det är spännande att vara en del av den gröna omställningen, speciellt med de stora satsningarna som sker i nordligaste Sverige. Jag har arbetat med projekt i flera delar av Sverige och det är intressant att arbeta i olika områden där det kan vara skilda förutsättningar och därmed andra frågeställningar att lösa.

Vad är den största utmaningen i jobbet?

– Det är att komma överens med markägarna. Jag upplever att många markägare i Norrbotten är mer förstående till utbyggnaden än markägare i södra Sverige, men en komplicerad fråga är hur samerna ska kompenseras. Under byggnationen störs rennäringen och det är många svåra frågor som måste redas ut. I området jag arbetar med nu berörs runt tio samebyar, så det är en stor fråga.

Vilka egenskaper är bra att ha?

– Man måste vara tålmodig och förstående. En förhandling kan ju ta tid. Sedan bör man vara bra på att samarbeta med andra parter, både inom projektet och externt. Det handlar om markägare, entreprenörer, projektledare, projektörer och tillståndshandläggare.

 

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som förvaltar Sveriges transmissionsnät (det som tidigare kallades för stamnätet), för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät har också systemansvaret för elen i Sverige och ansvarar för att kraftsystemet är hållbart och säkert.