Stockholm Stad

För tillfället har vi tre konsulter som arbetar åt Stockholm stad.

De projekt vi är delaktiga i är bl.a. Norra Djurgårdsstaden och Projekt Hagastaden.

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade miljöprofilområden. Vår konsult arbetar som projektledarstöd och hjälper Stockholm stad med bland annat genomförandefrågor och avtal.

Fram till år 2025 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden. Med en kombination av boende, parkområden och ett kunskapsintensivt näringsliv växer Hagastaden fram i både Stockholm och Solna. Vår konsult i Hagastaden är senior projektledare och ansvarar för planeringsdelen rörande de centrala kvarteren runt Torsplan. Arbetet spänner över hela exploateringsprocessen från framtagande av markanvisningsavtal och senare exploateringsavtal till rena genomförandefrågor med stöd av exploateringsavtalen. I rollen ingår också att ta fram nödvändiga avtal såsom exempelvis samarbetsavtal, driftsavtal, arrendeavtal etc. och att vara ett stöd för byggprojektledare, byggledare, projektingenjörer m fl. i genomförandeprocessen.

Vi hjälper även staden med lite mindre projekt runt om i Stockholm som t.ex två projekt i Östa söderort där en av våra konsulter är biträdande projektledare.