Slussen

Åt Exploateringskontoret i Stockholm stad har vi uppdraget att vara ett stöd för projektledningen. Vi svarar för avtal, förhandlingar och samverkan med fastighetsägare och övriga intressenter som berörs av projektet.

Vårt uppdrag omfattar även att svara för kontakter med fastighetsägare avseende inventering, åtgärder och avtal vad gäller vibrationer och kulturmiljöaspekter för fastigheter som berörs av projekt Slussen.