PTI-projektet

En effektivare plan- tillståndsprocess för infrastruktur

Torkel Öste Fastighetskonsulter har medverkat i ett spännande SBUF-projekt (Svenska Byggbranschens UtvecklingsFond) där 5 stora infrastrukturprojekt granskats i syfte att finna förslag på effektivisering av plan- och tillståndsprocesserna.

Vi har intervjuat nyckelpersoner och hämtat in erfarenheter från infrastrukturprojekten Citybanan i Stockholm, Förbifart Stockholm, tunnelbanas utbyggnad i Stockholm, Varbergstunneln samt Västlänken i Göteborg. Vi har fokuserat på deras planerings- och tillståndsprocesser för att se vad som gått bra och vad som gått mindre bra och sökt hitta möjligheter till förbättringar. Även Länsstyrelsen i Stockholms län samt Varbergs kommun och Göteborg Stad har bidragit med sina erfarenheter. Alla intervjuade personer har haft många kloka synpunkter och det har varit intressanta och kluriga diskussioner! 

Utifrån erfarenhetsåterföringen och diskussioner har 23 konkreta förslag till förändringar tagits fram. Vissa kan genomföras inom dagens regelverk, medan andra förslag kräver en förändrad lagstiftning.

Intervjuerna följdes upp med en workshop med nyckelpersoner inom myndigheter och infrastrukturbranschen där fem förändringsförslag rönte ett större intresse och diskuterades djupare. Dessa förslag var:

  • Ta med tillstånds- och markåtkomstprocesserna tidigt i organisationsuppbyggnaden av projektet.
  • Skapa projektorganisationer även inom myndigheter och kommuner för en effektivare samverkan.
  • Ta bort kravet på att länsstyrelsen ska godkänna miljökonsekvensbeskrivningen till järnvägs-/och vägplan.
  • Natura 2000 behöver lösas processövergripande.
  • Slå ihop järnvägs-/vägplan och detaljplan till ett planinstrument.

Nu behöver vi hjälpas åt att få till en förutsägbar, kalkylerbar och effektiv planerings- och tillståndsprocess för infrastrukturanläggandet i Sverige! 

På nedanstående länkar kan du läsa slutrapporten från detta spännande projekt.

Slutrapport plan- och tillståndsprocessen_inkl bilagor
Slutrapport plan- och tillståndsprocessen_endast sammanfattning
Slutrapport plan- och tillståndsprocessen_exl bilagor

Bilaga 1_Processkarta före 1 januari 2013
Bilaga 2_Processkarta efter 1 januari 2013
Bilaga 3_Processkarta projekt Varbergstunneln
Bilaga 4_Processkarta projekt Citybanan
bilaga-5_Bilaga 5_Processkarta projekt Förbifart
Bilaga 6_Processkarta projekt Västlänken
Bilaga 7_Processkarta projekt Utbyggnad av tunnelbanan från Akalla till Barkarby
Bilaga 8_Intervjuade personer
Bilaga 9_Redovisning intervjer
Bilaga 10_Deltagarförteckning
Bilaga 11_Matris med förändringsförslag
Bilaga 12_Matris med justerade förändringsförslag efter workshop
Bilaga 13_Tabell viktigaste förändringsförslagen
Bilaga 14_Kompetterande synpunkter efter workshop