Nacka kommun

I Nacka kommun arbetar för närvarande fyra konsulter från Torkel Öste Fastighetskonsulter AB. Dessa arbetar på exploateringsenheten samt enheten för fastighetsförvaltning. Uppdragens karaktär varierar beroende på kundens önskemål, men fokus ligger på exploateringsfrågor och exploateringsavtal samt förvaltning av kommunal mark. Projektet som planering av byggande av studentbostäder i Nacka och värdering av kommunal mark är vanliga inslag i våra konsulters vardag.