Strängnäs kommun

Torkel Öste Fastighetskonsulter AB har tecknat avtal med Strängnäs kommun och hjälper kommunen med ett stort antal olika fastighetsjuridiska frågor. 
 
Främst är kommunen i behov av hjälp inom markförvaltningsfrågor.
Avtalet handlar om att hantera alla aspekter av deras fastighetsrelaterade verksamhet, inklusive köp och försäljningar, arrenden, lantmäteriförrättningar och hyresförvaltning
Vårt uppdrag innefattar att hjälpa Strängnäs kommun att upprätta eller omförhandla nyttjanderätter som är kopplade till markinnehav, stödja och rådgöra kommunen för att undvika eventuella problem samt förvalta hyresfastigheter som är avsedda för framtida exploatering. 
Vi hjälper även till att sammanställa alla dokument som krävs inför lantmäteriförrättning och håller reda på alla handlingar som ska framställas för att förrättningen ska kunna slutföras på ett tillfredsställande vis.
 
Vi är glada över att ha fått möjligheten att hjälpa Strängnäs kommun med deras fastighetsjuridiska frågor och ser fram emot att kunna fortsätta ge bästa servicen till kommunen. 

Andra uppdrag

Barkarbystaden

På det gamla flygfältet i Barkarby och Veddesta södra industriområde växer det just nu fram en helt ny stadsmiljö. Barkarbystaden är ett av Sveriges största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Håbo kommun

Våra konsulter arbetar med många olika projekt med inslag av bland annat detaljplanearbeten i olika skeden, exploateringsfrågor och fastighetsjuridiskt stöd.

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening (SFA)

Läs mer

 

Hagastaden

Fram till år 2025 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden. Med en kombination av boende, parkområden och ett kunskapsintensivt näringsliv växer Hagastaden fram i både Stockholm och Solna.

Läs mer