Torkel Öste fortsätter att rekrytera

 

Torkel Öste Fastighetskonsulter har rekryterat två nya medarbetare till stockholmskontoret.

 

Vi hälsar Rica Jakovlew och Linda Goldkuhl Sandberg varmt välkomna till företaget.

Både Rica och Linda kommer senast från Trafikverket.

Rica är utbildad jurist och har en lång erfarenhet inom det fastighetsrättsliga området. Under hennes tid på Trafikverket arbetade hon först som markförhandlare i projekt Ostlänken för att sedan övergå till assistera Planering region Stockholm med juridiskt stöd.

Linda är utbildad civilingenjör inom lantmäteri och har en bred erfarenhet från infrastrukturprocessen från olika tjänster på Länsstyrelsen och Banverket/Trafikverket.

”Vi har sett att behovet av kompetenta konsulter i de olika infrastrukturprojekten ökar. Vi är riktigt glada att ha kunnat rekrytera två så pass duktiga och drivna medarbetare” säger Martin Nord, VD