Ny medarbetare till Göteborgskontoret!

Vi välkomnar Anders Eckerstig till företaget!

 

Anders började sin anställning hos oss den 18 januari och kommer senast från Lantmäteriet i Göteborg där han arbetat som förättningslantsmätare specialist och erfaren de senaste 7 åren.

Han har byggt upp en gedigen grund inom både förrättningsverksamhet och detaljplanering ur ett fastighetsbildningsperspektiv då hans arbetsuppgifter förutom förrättningshandläggning även inkluderade remisshantering och granskning av detaljplaner i samråds- och granskningsskeden. Inom förrättningsverksamheten specialiserade han sig mot 3D-fastighetsbildning och exploateringsförrättningar 

Anders kompetens, erfarenhet och personlighet passar oss perfekt. Han kommer nu få testa på hur det är att arbeta med dessa frågor och mycket mera utifrån rollen som konsult.