Välkommen till företaget!

Vi säger hej och välkommen till Adeline!

Den 2a oktober började Adeline Ekegårdh sin nya anställning hos oss. Hon har examen i stads- och samhällsplanering med ca 5 års erfarenhet inom det fastighetsrättsliga området.

Hon kommer senast från Knivsta kommun där hor varit exploateringsingenjör i drygt tre år och arbetade som huvudprojektledare i olika stadsbyggnadsprojekt. Dessförinnan arbetade hon som samhällsplanerare hos Trafikverket.

Adeline kommer inledningsvis att hjälpa vår kund Strängnäs kommun med markförvaltning. Uppdraget åt kommunen omfattar bland annat; försäljning och upplåtelse av mark, arrendeavtal, förhandling vid köp och försäljning av mark, markanvisningsavtal, rådgivning, projektledning med mera.

Adeline är en social och ansvarstagande person med en härlig personlighet som kommer passa väl in hos oss.