Torkel Öste Fastighetskonsulter AB har tilldelats ett nordiskt tillväxtcertifikat från UC

 

En utmärkelse en minoritet av Sveriges företag kvalificerar sig för.

Endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig för denna utmärkelse utifrån UC’s tillväxtmodell. Sigillet visar att vi har utmärkt oss som ett tillväxtföretag för det angivna bokslutet.

Det finns olika definitioner på vad ett tillväxtföretag är, men gemensamt är att dessa företag växer snabbt, stadigt och kraftigt. För att ta del av certifikatet måste företaget uppnå vissa kriterier som bland annat omfattas av:

  • Omsättning senaste 2 åren
  • Tillväxt
  • EBITDA-marginal
  • Soliditet
  • Antal anställda

Vi blickar framåt! 
Efter sommaren får vi tre nya medarbetare till stockholmskontoret och vi letar aktivt efter fler duktiga kollegor. Utmärkelsen är ett bevis på att vi är på rätt väg enligt vår tillväxtplan.