Företaget växer!

Vi kan meddela att två nya medarbetare börjar hos oss!

 

Vi hälsar Martin Carlbring och Anna Norell välkomna till företaget.

De kommer börja sina anställningar hos oss i början av april. Martin kommer att vara stationerad i Göteborg medan Anna kommer arbeta i Stockholm.

Martin kommer senast från Stadsbyggnadskontoret i Göteborg där han arbetade som lantmäteriförrättare.

Anna har arbetat större delen av sitt yrkesliv som markförhandlare hos Trafikverket, dessförinnan Vägverket.