Resursförstärkning till Stockholmskontoret!

För att möta våra kunders behov inom energisektorn har vi nu rekryterat Johan Uggla som kliver in för att stötta arbetet med att vidareutveckla energiområdet hos oss.

Johan kommer arbeta som fastighetskonsult med delat fokus på såväl konsultuppdrag som affärsutveckling. 

Han har en bred kunskap inom energi-, och fastighetsbranschen med mer än 13 års erfarenhet i större exploaterings- och infrastrukturprojekt inom och utanför stadsbyggnad. 

Johan kommer senast från Ellevio där han arbetat med bolagets egna investeringsprojekt och andra byggherrars projekt som berört Ellevios anläggningar. Johan har även haft ansvar för att utveckla Ellevios processer för att säkerställa att projekten hanterar de fastighetsrättsliga aspekterna rättssäkert. Han har frekvent förhandlat och upprättat olika typer av markåtkomstavtal: köp, överenskommelse om fastighetsreglering, arrenden, tomträtt, korsningsavtal med väg och järnväg samt överenskommelse om ledningsrätt. 

Nu ska han få testa på hur det är att arbeta inom konsultbranschen. 

”Efter att ha varit på beställarsidan under många år så ska det verkligen bli spännande och roligt att nu få testa livet på konsultsidan.” – Johan 

Som person är Johan öppen, intresserad och lösningsorienterad. Han har stort intresse för samhällsplaneringen och fördjupar sig gärna i mer komplexa frågeställningar men har samtidigt drivkraften att få projekten att gå framåt.

Med hans bakgrund och sitt driv tror vi att detta kommer bli jättebra. 

Vi önskar honom välkommen till oss!