Rekryteringsprocessen går vidare

Den 1 september började tre nya medarbetare i Stockholm.

 

Sara Hagelin kommer senast från Botkyrka kommun där hon arbetat som mark- och exploateringschef. Hon har tidigare erfarenhet som mark- och exploateringsingenjör i Nynäshamn och Södertälje kommun. Sara kommer nu kliva in i företagets ledningsgrupp som ny affärsområdeschef för exploatering.

Hon kommer ha personalansvar för våra medarbetare inom exploatering och samtidigt hålla en nära relation med våra befintliga kunder inom området. Rollen innebär också att bevaka marknaden för nya uppdrag och nya kunder, se till så att företaget har tillgängliga resurser som kan möta marknadens behov m.m.

Jag ser fram emot att få vara en del av ledningsgruppen och få bidra till utvecklingen av företaget” – Sara

Utöver rollen som affärsområdeschef kommer Sara även arbeta aktivt som konsult. Hon kommer inledningsvis gå in som senior projektledare för diverse stadsbyggnadsprojekt i Nacka kommun.

Nacka är en expansiv kommun med många bollar i luften och det ska bli spännande att få vara med och bidra i detta och följa dessa uppdrag” – Sara

 

 

 

 


 

Efter examen inom lantmäteri började Fredrik Johansson sin karriär på lantmäteriet i Halmstad. De senaste 8 åren har han arbetat som exploateringsingenjör/projektledare på Svalövs, Lunds och senast Alvesta kommun. Hans arbetsuppgifter har omfattat att som projektledare driva exploateringsprojekt där han ansvarat för bland annat köp och försäljning av mark, framtagande av markanvisnings- och exploateringsavtal, anordnande av markanvisningstävlingar samt omförhandling av div. nyttjanderätter m.m. 

Han kommer nu få testa på hur det är att arbeta med dessa frågor och mycket mera utifrån rollen som konsult. Fredriks kompetens, erfarenhet och personlighet verkar vara en klockren matchning för oss.

”Det ska bli väldigt roligt och spännande att testa på konsultrollen och jag ser fram emot att jobba med mina nya kollegor” – Fredrik

 


 

Som en del av vår pågående energisatsning har vi nu lyckats rekrytera Lars Palmqvist som kommer kliva in och leda arbetet med att vidareutveckla energiområdet hos oss. Lars har en gedigen erfarenhet inom energi-, fastighets samt anläggningsbranschen. Han började sin karriär som markingenjör hos Upplands-Bro kommun på 90-talet. Ca 10 år senare bytte han jobb till NCC där han var avtalsansvarig gentemot mobiltelfoni- och elbranchen. Ytterligare 10 år senare bytte han återigen jobb. Denna gång till Svenska kraftnät där han fick testa på olika roller bland annat som markhandläggare, delprojektledare markåtkomst men även som tf enhetschef.

Nu är det dags för Lars att återigen testa på något nytt. Eftersom energi inte är ett separat affärsområde hos oss i dagsläget kommer Lars nu få i uppdrag att bygga upp detta område. Det innebär att anta konsultuppdrag inom området, att bevaka marknaden för nya uppdrag, skapa och knyta relationer med nya kunder, se till så att företaget har tillgängliga resurser med rätt kompetens för att möta marknadens behov m.m.

Det kommer att bli spännande att vara en del av utvecklingen av företaget i tider då energifrågan är oerhört aktuell och klimatomställningen kräver nya lösningar” – Lars

Utöver arbetet inom energiområdet kommer Lars även att kliva in som fastighetshandläggare på FUT – Tunnelbanan till Barkarby.

Jag har alltid var intresserad av nya infrastruktursatsningar och det är väldigt motiverande att arbeta med tunnelbanan till Barkarby då den är viktigt för utvecklingen av södra delarna av Järfälla.” – Lars