Företaget får en Vice VD

Åsa Montani som Vice VD. 

När Martin Nord axlade rollen som ny VD i början av 2018 påbörjades en omorganisation där det första steget var att definiera och förtydliga företagets olika regioner och affärsområden. Som en del av omorganisationen anställdes Daniel Markänger som regionchef för Göteborg och under förra året har även Sara Hagelin samt Maria Cederborg klivit in som affärsområdeschefer för exploatering respektive infrastruktur.

Åsa Montani tillträdde som vice VD den 1 januari 2023. Åsa har arbetat som konsult i företaget sedan 2007 och har under åren visat att hon är driven, engagerad och kunnig.

– Åsas breda erfarenhet av samhällsbyggnadsprojekt samt ett genuint intresse för fastighetsrättsliga frågor gör henne till en viktig del för vårt fortsatta arbete, säger Martin Nord, VD för Torkel Öste Fastighetskonsulter AB.

– Jag har arbetat under lång tid inom företaget och sett det växa och utvecklas med alla kompetenta kollegor som kärnan i verksamheten. Jag är glad och ödmjuk inför förtroendet jag har fått i min nya roll och ser fram emot att delta mer fördjupat i arbetet med företaget, säger Åsa Montani som även behåller sin roll som konsult.

Torkel Öste Fastighetskonsulter AB genomför projektlednings-, tillstånds och marklösenärenden för samhällsbyggnadsprojekt samt erbjuder sakkunnig rådgivning inom fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. Vi utför uppdrag inom fastighetsutveckling och plangenomförande. Det kan handla om projektledning eller rådgivning i tidiga skeden, markanvisningar och exploateringsavtal, exploateringskalkyler och framtagande av genomförandebeskrivningar, olika former av utredningar m.m.