Våra kurser

Utbildning till dig

Torkel Öste Fastighetskonsulter AB erbjuder utbildning i plan- och tillståndsfrågor och särskilt inriktade på genomförandefrågor. Med vår långa erfarenhet kan vi dela med oss av våra kunskaper om förhandling och upprättande av exploateringsavtal och andra typer av genomförandeavtal liksom strategier för ett projekts fortsatta genomförande. Vi har regelbundet medverkat som kursledare sedan 2010 genom olika utbildningsinstitut eller i egen regi.

Vår tanke är att du ska få en ökad kunskap som ger dig ett praktiskt handlag i ditt dagliga arbete och som du kan känna dig trygg med.

Vi kan skräddarsy en kurs efter era behov. Kontakta oss gärna så kan vi ta fram och offerera ett utbildningsförslag.