Nya Tunnelbanan

Stockholms läns landsting har i uppdrag att bygga 19 kilometer ny tunnelbana med tio nya stationer fram till ca 2025. Tunnelbaneutbyggnaden består av 4 projekt.

Vi svarar för avtal, förhandlingar och samverkan med fastighetsägare och övriga intressenter som berörs av utbyggnaden av blåa linjen mot Nacka och Söderort samt nya gula linjen mellan Odenplan och Arenastaden. Detta omfattar allt från att inhämta tillstånd till att genomföra markundersökningar till att integrera en tunnelbaneuppgång i en byggnad.

Vårt uppdrag omfattar även att delta i framtagandet av järnvägsplan och MKB samt att bistå med kunskap om omgivningspåverkan, fastighetsbildning etc.

För mer information om nya tunnelbanan besök projektets hemsida:  http://nyatunnelbanan.sll.se/