Håbo kommun

Torkel Öste Fastighetskonsulter har uppdrag på Håbo kommun. Vi är för tillfället tre konsulter från företaget som har åtaganden på Plan-och utvecklingsavdelningen, där Håbo kommun har många planerade och pågående projekt. På Plan-och utvecklingsavdelningen arbetar vi med olika projekt med inslag av bland annat detaljplanearbeten i olika skeden, exploateringsfrågor och fastighetsjuridiskt stöd.

Arbetet består vidare av bland annat att upprätta exploateringsavtal, fastighetsförteckningar, överenskommelser av olika slag, genomförandebeskrivningar till detaljplaner, fastighetsvärderingar och markförhandling.