Göteborgs stad

Torkel Öste fastighetskonsulter har uppdrag åt exploateringsavdelningen på fastighetskontoret på Göteborg stad.

Uppdraget innefattar handläggning av exploateringsprojekt och detaljplaner, såväl i planeringsskede som genomförandeskede.

Arbetet består bland annat av upprättande av avtal och genomförandedelar till planbeskrivningar, förhandling och bevakning av genomförandefrågor.