Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Det är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som kommer att förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region.

Vi har ett mångårigt uppdrag att för Trafikverkets räkning handlägga mark- och avtalsfrågor inom projektet Förbifart Stockholm. Det handlar om allt från att teckna övergripande avtal med kommuner, ledningsägare och övriga intressenter till att förhandla med enskilda berörda fastighetsägare. I det tidiga skedet omfattade uppdraget även medverkan i plan- och tillståndsprocesserna.