Göteborgs Stad

Fastighetskontoret Göteborgs Stad

Torkel Öste fastighetskonsulter har uppdrag åt exploateringsavdelningen på fastighetskontoret på Göteborg stad.

Uppdraget innefattar handläggning av exploateringsprojekt och detaljplaner, såväl i planeringsskede som genomförandeskede.

Arbetet består bland annat av upprättande av avtal och genomförandedelar till planbeskrivningar, förhandling och bevakning av genomförandefrågor.

Andra uppdrag

Göteborg Energi

På Fastighetsjuridiska enheten, Göteborg Energi arbetar vi med frågor som… Göteborg Energi

Naturvårdsverket

Sedan lång tid tillbaka har vi haft uppdrag åt Naturvårdsverket… Naturvårdsverket

Våra erfarna rådgivare hjälper er med fastighetsjuridik och fastighetsekonomi inom följande områden:

  • Strategisk rådgivning
  • Planering & plangenomförande
  • Markförhandling
  • Infrastruktur
  • Fastighetsvärdering
  • Fastighetsbildning
  • Kurser