Träffa oss på LAVA på och Branschdagen!

8 november, 2017

Torkel Öste fastighetskonsulter kommer att vara med som utställare på Branschdagen på LTH den 1 februari.

Den 8 februari är det är det dags för LAVA på KTH, där vi såklart också ställer ut.

Vi hoppas på att träffa många nya studenter på mässorna!
Kom gärna förbi vår monter för en pratstund, och passa på att tävla om fina priser.

Ny VD för Torkel Öste Fastighetskonsulter AB

10 oktober, 2017

Martin Nord blir ny VD för Torkel Öste Fastighetskonsulter AB. Därmed inleds ett nytt kapitel i företagets utveckling.

 

Jag ser verkligen fram emot och är hedrad över att få träda in i rollen som VD efter Torkel Öste som grundat och lett företaget i snart 30 år. Det ska bli spännande att få arbeta tillsammans med medarbetare, styrelse och kunder för att ta nästa steg i företagets utveckling av rådgivning inom områdena fastighetsjuridik och fastighetsekonomi, säger Martin Nord.

 

Martin är civilingenjör och har närmast arbetat som enhetschef på Stockholms stads exploateringskontor. Under sina 18 yrkesverksamma år har han också bland annat varit fastighetsvärderingschef på Royal Bank of Scotland.

Han tillträder som VD den 10 januari 2018. Grundaren Torkel Öste fortsätter som styrelseordförande.

 

–       Det här är en viktig milstolpe för företaget. Det är en stor utmaning att ta över det operativa ansvaret och leda företaget vidare, men Martin har alla förutsättningar att på ett framgångsrikt sätt axla det, säger Torkel.

 

Torkel Öste Fastighetskonsulter har ett 25-tal medarbetare och underkonsulter runt om i Sverige. I den stora kundkretsen ingår både statliga verk, kommuner och privata företag.

Vi välkomnar tre nya medarbetare

10 mars, 2017

Rekryteringen har gett resultat. Vi välkomnar tre nya medarbetare till företaget.

Elisabeth Bäckman Steninger var tidigare miljö- och samhällsbyggnadschef i Oxelösund och har nu börjat som projektledarstöd i ett av våra uppdrag åt Stockholm stad.

Gizem Yücel kommer från lantmäteriet där hon arbetat som förättningslantmätare. Nu arbetar hon med fastighetsavtal och lantmäterifrågor i ett av våra uppdrag åt Trafikverket.

Tove Tallungs är nyexaminerad från Lunds tekniska högskola. Hon började sin karriär hos oss som praktikant och har nu fått anställning. Tove kommer börja i april och kommer då gå in som juniorkonsult.

 

Göteborgs Stad – Jubileumssatsningen för bostäder

7 april, 2016

gbg700bostader

I Göteborg arbetar våra konsulter med nya detaljplaner inom den sk Jubileumssatsningen. För att möta bostadsbehoven gör Göteborgs Stad tillsammans med fastighetsbranschen en unik satsning som ska ge 7000 inflyttningsklara bostäder, utöver normalproduktionen, till år 2021 då Göteborg firar 400 år. Totalt omfattar satsningen ca 30 detaljplaner på både kommunägd och privat mark.  

Uppdraget innebär arbete från planstart till färdiga bostäder i projekt med högt tempo och ett nytt arbetssätt, i nära samarbete med byggherrarna.  Konsulten ansvarar för genomförandefrågorna i detaljplanerna, förhandlingar med byggherrarna och upprättande av avtal, t ex köpeavtal, markanvisnings- och genomförandeavtal. Uppdraget omfattar även administrativa uppgifter såsom budget, exploateringskalkyler och tjänsteutlåtanden.  

Mer information om projektet hittar du på http://www.goteborg2021.com/jubileumsprojekt/bostad2021/

Ändrade skatteregler för oäkta bostadsrättsföreningar

8 februari, 2016

Vid årsskiftet togs de s.k. lättnadsreglerna bort för delägare i oäkta bostadsrättsföreningar. I och med den högre beskattningen ökar kostnaderna för delägarna. I dagsläget kan det därför vara lönsamt att undersöka om er oäkta bostadsrättsförening kan bli en äkta. För att en bostadsrättsförening ska räknas som äkta måste, förenklat beskrivet, minst 60 % av intäkterna komma från borätter som ägs av privatpersoner.

Genom tredimensionell fastighetsbildning kan ni dela upp er fastighet i två självständiga fastigheter och därmed bryta ut de kommersiella ytorna. I och med det kan ni bli en äkta förening.

Vi på Torkel Öste Fastighetskonsulter kan hjälpa till med att utreda vilka fastighetsrättsliga möjligheter det finns för just er fastighet. Via våra samarbetspartners har vi även kompetens att hjälpa till med att utreda de tekniska förutsättningarna för er fastighet, vilka kan komma att påverka möjlig fastighetsbildning.

Kontaktperson för 3D-fastighetsbildning är:

Anders Öhman

anders@fto.se

070-78 002 66

En lyckad inspirationseftermiddag!

3 februari, 2016

sthlm_image

På eftermiddagen den 21 januari höll företaget en inspirationseftermiddag för kunder och kollegor i Myntmuseets lokaler på Slottsbacken i Stockholm. Föreläsningar om Sverigeförhandlingen, planeringsprocessen och ”skärmtid” blandades med mingel och fika.

Varmt tack till alla som deltog!

Presentationer som hölls.

Cornerlia Eneroth, Skärmens påverkan på ditt beteende

Therese Vestin och Torkel Öste, Erfarenheter från planprocessen i stora infrastrukturprojektet

Niklas Lundin, i inväntan på presentation besök hemsidan Sverigeförhandlingen

 

Inspirationsföreläsning

23 november, 2015

Torkel Öste Fastighetskonsulter bjuder den 21 januari 2016 på inspirationsföreläsning.

Inbjudan-not-text

Program:

  • Sverigeförhandlingen
  • Erfarenheter från planeringsprocessen i stora infrastrukturprojekt
  • Fika
  • Skärmens påverkan på ditt beteende

Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6

Tid: Torsdag den 21 januari 2016, kl 13 – ca 17

Ta gärna med en vän. O.s.a. snarast till fto@fto.se, dock senast 14 januari. Begränsat antal platser.

Ladda ner PDF

Tittar framåt och bakåt

1 september, 2015

Torkel Öste Fastighetskonsulter avslutade augusti månad med en konferens i Oxelösund. Förutom lek av både barn- och vuxenkaraktär innehöll konferensen såväl framåt som bakåt blickande. Vi tittade tillbaka för att dela med oss av företagets historia till alla våra nya medarbetare. Vi blickade framåt för att se åt vilket håll vi ska gå och vad vi ska ha för mål och visioner.

Nya medarbetare på väg in

24 juni, 2015

Den 24 augusti utökar vi staben av medarbetare. Ulf Swendsén kommer jobba på vårt Göteborgskontor och Hannah Wengberg på Stockholmskontoret. Vi ser fram emot detta tillskott och hälsar dem välkomna i gänget.