Torkel Öste

Torkel Öste

VD, Stockholm

Torkel är företagets VD och utbildad civ ing lantmäteri på KTH och har genomgått företagsledarutbildning på Linköpings Universitet.  Torkel har över 30 års erfarenhet inom branschen och har varit verksam inom många stora projekt inom infrastruktur, industri-, handel, bostadsexploateringar och naturvård.  Där har han fungerat i olika roller, bl a såsom expert eller projektledare. Torkel håller också kurser och föreläsningar om plan- och bygglagen, exploateringsavtal och infrastruktur fl lagar inom fastighetsjuridik. Vidare medverkar Torkel i olika expertgrupper om bl a digital fastighetsrelaterad dokumenthantering och om den framtida utbildningen av lantmätare och samhällsbyggare.

Torkel gillar att koppla av, umgås och röra sig i både skärgårds- och fjällmiljö, vilket inte hindrar honom från att läsa en god bok eller emellanåt sväva fram på dansgolvet. Torkel är också en aktiv föreningsmänniska i olika sammanhang.