Susanna Collin

Susanna Collin

civ ing lantmäteri, Stockholm

Susanna är utbildad civilingenjör i lantmäteri vid KTH och har drygt 25 års erfarenhet inom samhällsbyggnadssektorn. Susanna har lång erfarenhet av lantmäteriarbete av olika slag, t.ex. plangenomförande, bildande av gemensamhetsanläggningar samt olika typer av fastighetsbildning. Susanna är en uppskattad ledare och har varit chef i ca 10 år. Förutom chefsuppgifter har Susanna arbetat med bl.a. fastighetsrättslig rådgivning inom PBL, JB, AL och FBL och handlagt komplexa förrättningar som specialist förrättningslantmätare. Susanna har även, i egen konsultfirma, utfört uppdrag inom fastighetsvärdering och upprättande av detaljplaner. Susanna har dessutom bred kunskap om fastighetsfrågor på Gotland och utför även uppdrag där.

Hästar är ett stort intresse och Susanna tillbringar en stor del av fritiden i stallet. Hon gillar också segling, resor och friluftsliv.