Magnus Lind

Magnus Lind

civ ing lantmäteri, Stockholm

Magnus är utbildad civilingenjör i lantmäteri vid KTH. Magnus har arbetat som förrättningslantmätare och har också erfarenhet från jord- och skogsbruk. Som lantmäterikonsult på Torkel Öste Fastighetskonsulter har Magnus främst arbetat i projekt och har stor erfarenhet av tidiga skeden, förhandlingar och avtalstecknande. Magnus har också hanterat dikningsföretag, utfört fastighetsutredningar och varit ombud i domstol.

Fritiden ägnas åt familjen, resor och gärna jakt.