Hannah Wengberg

Hannah Wengberg

civ ing lantmäteri, Stockholm

Hannah har civilingenjörsexamen i lantmäteri från KTH och har mångårig erfarenhet inom fastighetsrättsliga frågor gällande köp, arrende och övriga nyttjanderätter. Hon började på Torkel Öste Fastighetskonsulter i aug 2015 och har sedan dess arbetat med uppdrag åt Trafikverket i Projekt Citybanan. Hon kommer närmast från ett jobb som konsult inom infrastruktur och samhällsbyggnad och har arbetat med bland annat Citybanan och Sveaskog. Dessförinnan arbetade hon som markförvaltare på Trafikverket och på Exploateringskontoret.

De stora intressena är resor till olika storstäder, historia, stilrena ting och en utmärkt restaurangupplevelse.