Gizem Yücel

Gizem Yücel

lantmätare, Stockholm

Gizem har högskoleingenjörsexamen i lantmäteri från Högskolan Väst. Efter studierna har hon jobbat som förrättningslantmätare vid Lantmäteriet i Göteborg. Efter att ha jobbat i tre år som förrättningslantmätare valde hon att läsa till en master på KTH som heter ”Fastigheter och byggande” med inriktning mot byggprojektledning. I samband med slutskedet av masterstudierna började Gizem under februari 2017 att jobba på Torkel Öste Fastighetskonsulter.

På fritiden tycker Gizem om att umgås med familj och vänner, resa och att laga mat.