Charlotte Blomnell

Charlotte Blomnell

civ ing lantmäteri, Göteborg

Charlotte tog examen i lantmäteri från Lunds Tekniska Högskola 2002. Hon har sedan dess främst arbetat med mark- och exploateringsfrågor i såväl planerings- som genomförandeskeden, till exempel med projektledning, avtalsupprättande, gatukostnadsutredningar, exploateringskalkyler och andra genomförandefrågor.

De första åren efter examen arbetade Charlotte som anställd på kommuner och därefter har hon arbetat som konsult med i huvudsak kommuner som uppdragsgivare. Charlotte började på Torkel Öste Fastighetskonsulter i april 2015.

Fritiden ägnas åt familj och vänner.