Göteborgs Stad – Jubileumssatsningen för bostäder

7 april, 2016

gbg700bostader

I Göteborg arbetar våra konsulter med nya detaljplaner inom den sk Jubileumssatsningen. För att möta bostadsbehoven gör Göteborgs Stad tillsammans med fastighetsbranschen en unik satsning som ska ge 7000 inflyttningsklara bostäder, utöver normalproduktionen, till år 2021 då Göteborg firar 400 år. Totalt omfattar satsningen ca 30 detaljplaner på både kommunägd och privat mark.  

Uppdraget innebär arbete från planstart till färdiga bostäder i projekt med högt tempo och ett nytt arbetssätt, i nära samarbete med byggherrarna.  Konsulten ansvarar för genomförandefrågorna i detaljplanerna, förhandlingar med byggherrarna och upprättande av avtal, t ex köpeavtal, markanvisnings- och genomförandeavtal. Uppdraget omfattar även administrativa uppgifter såsom budget, exploateringskalkyler och tjänsteutlåtanden.  

Mer information om projektet hittar du på http://www.goteborg2021.com/jubileumsprojekt/bostad2021/