Företaget

Företaget grundades av Torkel Öste 1989 och har sedan dess haft en positiv utveckling och består idag av ett tjugotal medarbetare fördelade på olika kontor över landet. Företaget har en platt organisation med företagsledning och medarbetare som är aktiva konsulter i företaget.

Företagets affärsidé är att som konsult genomföra uppdrag och ge sakkunnig rådgivning inom området fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. Vi utför uppdrag åt både privata och offentliga uppdragsgivare.

Vi har ett brett nätverk som ger oss möjlighet att i ett uppdrag samarbeta med t.ex. arkitekter, jurister, konstruktörer och miljötekniker.

Torkel Öste Fastighetskonsulter har ett kvalitets- och miljöledningssystem som bygger på kraven i ISO 9001 och ISO 14001.