Ändrade skatteregler för oäkta bostadsrättsföreningar

8 februari, 2016

Vid årsskiftet togs de s.k. lättnadsreglerna bort för delägare i oäkta bostadsrättsföreningar. I och med den högre beskattningen ökar kostnaderna för delägarna. I dagsläget kan det därför vara lönsamt att undersöka om er oäkta bostadsrättsförening kan bli en äkta. För att en bostadsrättsförening ska räknas som äkta måste, förenklat beskrivet, minst 60 % av intäkterna komma från borätter som ägs av privatpersoner.

Genom tredimensionell fastighetsbildning kan ni dela upp er fastighet i två självständiga fastigheter och därmed bryta ut de kommersiella ytorna. I och med det kan ni bli en äkta förening.

Vi på Torkel Öste Fastighetskonsulter kan hjälpa till med att utreda vilka fastighetsrättsliga möjligheter det finns för just er fastighet. Via våra samarbetspartners har vi även kompetens att hjälpa till med att utreda de tekniska förutsättningarna för er fastighet, vilka kan komma att påverka möjlig fastighetsbildning.

Kontaktperson för 3D-fastighetsbildning är:

Anders Öhman

anders@fto.se

070-78 002 66