Göteborgs stad

Detaljplanearbete pågår för att möjliggöra byggnation av en ny spårvagnsdepå på norra Ringön. Genomförandet av detaljplanen medför att ett större antal bebyggda fastigheter och tomträtter behöver lösas in för att ge plats för depån.

Vi har som uppdrag åt Göteborgs stad att förhandla med berörda fastighetsägare, tomträttshavare och hyresgäster. Uppdraget innebär att ansvara för kontakter, förhandlingar och upprättande av avtal med de berörda sakägare.